admission

BBBloG Page 23: KMUTT Open House 2008

posted on 29 Oct 2008 00:49 by bbblog

29 ต.ค. 2551 00.27 น.

วันนี้มาอัพเช่นเคยครับ
ขอพักเรื่องงานก่อนละกันครับวันนี้ อันเนื่องมาจากว่ามันจะมีชาวไดบางคนกระทุ้งมาว่าชิวิตแกจะมีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานมั๊ยเนี่ย
5555+

วันนี้มาโฆษณางานมหาลัยนิดนึงครับ น่าจะมีข่าวออกสื่อไปบ้างแล้วกับงาน KMUTT Open House 2008
การเปิดบ้านครั้งแรกในรอบ 48 ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานจะจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ในวันที่ 7-11 พ.ย. 2551 นี้

 

โดยจะมี Hilight เด่นๆๆได้แก่

โซน K - Knowledge เป็นจุดเริ่มต้นของงาน เป็นจุดประชาสัมพันธ์หลัก และเป็นโซนความรู้ จะอยู่ชั้นล่าง ตึก สำนักงานอธิการบดี โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในโซนนี้ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้ ส่วนคัดเลือกนักศึกษา โครงการ 2B-KMUTT

จุดเด่นของโซน

           โครงการ 2B KMUTT / จัดเวที พูดคุยสด กับนักเรียนในโครงการ
            “ Live Presentation ”  
           คณะศิลปศาสตร์ / Placement  Test &  Counselor คลินิกให้คำปรึกษา
           ส่วนคัดเลือกนักศึกษา  / ให้โควตานักเรียน ม. ปลาย เข้าศึกษาต่อ
           คณะสถาปัตยกรรม / เกมพัฒนาสถาปนิกน้อย – เกมปั้นดินน้ำมัน
           เวทีกลาง / กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล จากโปสเตอร์
           เปิดค่ายการเรียนรู้ โครงการ JSTP (Junior Science Talent Program)
           สถาบันการเรียนรู้  FLY for FUN (เครื่องบินบังคับวิทยุ)

 

โซน M - Marvelous เป็นโซนที่แสดงผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่ชวนให้ศึกษาค้นคว้า จะเป็นโซนของนักวิทยาศาสตร์ ทั้งหลายที่กำลังค้นหาตัวตนที่แท้จริง พลาดไม่ได้ พบกันที่ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการเปิดห้อง LAB ให้ชมกัน

จุดเด่นของโซน

     การแสดงสาธิตและทดสอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองที่สนุกสนาน ได้ความรู้มากมาย อาทิเช่น Lab tour/Science Show และการแสดงผลงาน Project ของนักศึกษา
     การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ระดับโรงงาน การใช้เลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
     การสร้าง Coil gun เรียนรู้นาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน
     สนุกกับ e-Learning ทางคณิตศาสตร์ เช่น แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ
     บูธนิทรรศการหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี-เอก การบรรยายจุดประกายอาชีพในอนาคต โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม
     โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของคณะและสโมสรนักศึกษา  

 

โซน U = Ubiquitous เป็นโซนแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงทุกคนทุกหนแห่ง สามารถค้นหาความจริง ในข้อนี้ได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักหอสมุดบรรณสารสนเทศ

จุดเด่นของโซน

สำนักหอสมุด

     วีดิทัศน์ “จากหนังสือสู่อีเลิร์นนิ่ง”
     เอกสาร “เรื่องเล่า มจธ. จากหอบรรณสารสนเทศ”
     นิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      (หอบรรณสารสนเทศ ชั้น 2)
     นิทรรศการ e-KMUTT (ลานชั้น 1)
      - Science & Tech for Kids
      - e-Learning

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

     การแสดงโครงงานนักศึกษา และผลงานจากเวทีการประกวดต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงงานระบบเว็บตรวจสอบการใช้พลังงานจากทั่งโลก ฯลฯ
     นิทรรศการ “ถนนสู่เทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ”
     IT Star Talent แข่งขันตอบปัญหาไอทีระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
     กิจกรรม “ปลูกต้นกล้าไอที จากพี่สู่น้อง” อบรมความรู้การใช้โปรแกรมต่าง ๆ
     กิจกรรมเวทีกลาง แนะนำหลักสูตรโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน และตัวแทนนักศึกษา

 

โซน T = Tomorrow เป็นโซนแสดงผลงานทางวิศวกรรม เทคโนโลยี และหุ่นยนต์ในอนาคต ซึ่งจะรวมหน่วยงานหลัก ๆ ของมจธ. ไว้ 4 หน่วยงานได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ FIBO โดยใช้พื้นที่อาคารเรียนรวม 3-5

จุดเด่นของโซน

    การแสดงโครงงาน เช่น Hybrid car (Honda), เชื้อเพลิงใหม่ (ปตท.)
    กิจกรรมของแต่ละภาควิชา เปิดห้อง LAB โชว์การเรียนการสอน
    หุ่นยนต์ Silicon Craft (RFID) , การแข่งขันหุ่นยนต์
    เปิดสตูดิโอ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์
    การสกรีนเสื้อ ถ่ายภาพ ล้างภาพ
    บูธนิทรรศการ การแสดงโครงงาน การสมัครเข้าค่ายต่าง ๆ
     ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     กิจกรรมสันทนาการ ตอบปัญหา ชิงรางวัล

 

โซน T = Technology เป็นโซนแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม และ
นวัตกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม Technology ด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มนวัตกรรม จัดแสดงผลงาน ณ ชั้นล่าง ตึกสถาบันนวัตกรรมฯ

จุดเด่นของโซน

     กลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อม ศูนย์ความเป็นเลิศระดับชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
     มาเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างไอเดีย และสัมผัสทุกประเด็นโลกร้อนกับ ESS
     นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อประสิทธิภาพพลังงาน


      ไฮไลท์กิจกรรม กลุ่มนวัตกรรม
     รับปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ฟรี!
     การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ
     เทคโนโลยีแปรรูป – จากหิ้งสู่ห้างต้นแบบ
     โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

นอกจากนี้พลาดไม่ได้กับ Steet Performance กับการออกบูธของชมรมนักศึกษาทุกชมรมในมหาวิยาลัย มีเกมและกิจกรรมสนุกๆมากมายและอาจจะมีการรับสมัครน้องม.ปลายที่สนใจค่ายกิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมกำลังจะจัดด้วยนะ งานนี้น้องๆม.ปลาย ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ยังมีการเสวนาต่างๆที่เป็นประโยชน์อีกหลายอย่าง และมีหัวข้อน่าสนใจเช่น เสวนาวิศวกรรมชีวภาพของกลุ่ม Biological Engineering และการเสวนาหัวข้อ
ภาวะวิกฤตโลกร้อนหรือแผนพัฒนาการขนส่งแห่งชาติ

ทั้งหมดนี้พบได้ที่งาน KMUTT Open House 2008 ภายใต้แนวคิด Tomorrow Begins @ KMUTT
ตั้งแต่วันที่ 7- 11 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.kmuttopenhouse2008.com

 

แล้วเจอกันนะครับ
พวกเราชาวบางมดยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
นายบีบี
29 ต.ค. 2551 00.42 น.

11 พ.ค. 2551 00.56 น.

ช่วงนี้เจ้าของไดยังคงอยู่ในโหมดฝึกงานต่อไป
ยังคงต้องนั่งทำงานไปจนกว่าจะสิ้นเดือนโน่น
แล้วก็เปิดเทอมวันที่ 3 มิ.ย. 2551  เร็วเป็นบ้า
แต่ก็ดีอย่างอย่างน้อยจะได้มีเวลาลุยโปรเจคได้นานหน่อย
ช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากครับ ก็แค่นั่งหาข้อมูลไปเรื่อยๆ
ส่วนรายงานการฝึกงานก็ยังไม่ได้เขียนเลยทีเดียว
เดี๋ยวก็ต้องรีบเขียนอีก

ช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมใหม่ของปีการศึกษานี้
สำหรับน้องๆหลายคนนี่คือจุดเริ่มต้นของชิวิตมหาวิทยาลัย
ถามว่าชิวิตมหาลัยมันง่ายมั๊ย บอกได้อย่างเดียวว่าไม่ง่ายเลย
ไม่ได้ขู่เพื่อให้กลัวหรืออย่างไร แต่ที่พูดเพื่อให้รุ้ว่าเส้นทางข้างหน้าเองก็ใช่ว่าจะราบเรียบ โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป
บางครั้งเราก็ต้องตกหลุมไปบ้าง โดนหนามตำเท้าบ้าง แต่สิ่งที่เราต้องคิดเสมอ คือเราต้องสู้ เดินทางในทางสายนี้ให้สำเร็จจนรได้
เพื่อชิวิตของตัวเองในวันข้างหน้า

ช่วงเวลานี้พี่อยากให้น้องๆเช็คกำหนดการของกิจกรรมต่างๆให้ดี จะได้ไม่พลาดที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางพี่ๆได้จัดขึ้น
จะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลัง แถมบางงาน บางกิจกรรม ก็สำคัญเช่นกันเช่นการปฐมนิเทศ เป็นต้น

ยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนโชดดีและสนุกกับชิวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับ

มีอะไรสงสัียก็ถามกันได้นะครับ ถ้าตอบได้จะตอบให้เลย

 

 

ส่วนพี่ก็คงต้องทำโปรเจคจบให้เสร็จเพื่อที่จะได้เรียนจบ ไปถึงจุดสิ้นสุดของทางเส้นนี้ เพื่อไปยังเส้นทางอื่นต่อไป

 

ไปละครับ
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
นายบีบี
11 พ.ค. 2551 01.09 น.

edit @ 11 May 2008 01:11:40 by BBOnLY